Az egyesület tagjai hivatás- és hobbi szerűen foglalkoznak lövészettel, valamint lövészeti oktatással, ezért az Alapító tagok létrehozták az első Veszprémben működő Taktikai Lövész Sportegyesület.

Az egyesület a sport lövészet, szituációs lövészet (IDPA, IPSC), pontlövészet, (kis és nagy kaliber), lövészeti oktatás tanfolyamba illesztve, pisztoly lőszert tüzelő puskák gyors kombinált lövészete, továbbá az élménylövészet széleskörű népszerűsítése és megismertetése, valamint az utánpótlás nevelése céljából alakul meg Veszprém megyében. A különféle lövészeti ágak izgalmas sportolási lehetőséget biztosít mindenki számára.

Az egyesület a sport támogatását tekinti céljának és alapvetően sportpropagáló céllal alakul meg.

Célunk, hogy a hivatásos szolgálatot ellátó rendvédelemi személyeknek, a fegyveres szolgálatot teljesítő személyeknek és a biztonsági cégeknek, továbbá az önvédelmi fegyverrel rendelkező magánszemélyeknek a sportlövészetek, szituációs lövészetek alkalmával az edzés és gyakorlás területén szerzett tapasztalatok, ismeretek átadása, továbbadása. A fegyver jártassági vizsgára való felkészítés, gyakorlás biztosítása.

További célunk a sportlövészet szélesebb körben történő megismertetése, oktatása, a fiatalok körében az utánpótlás nevelés, a fiatalokat fegyelemre a sport iránti tiszteletre nevelése, lövészeti versenyek, valamint ügyességi versenyek szervezése, lebonyolítása, pályaorientációs nap keretén belül a rendvédelmi iskolába jelentkező fiatalok lő készségének elősegítése, lövészeti képzés tartása tanfolyam keretén belül, a későbbiekben lőtér fenntartása, üzemeltetése a tagok és a kívülálló civil személyek és szervezetek gyakorlási lehetőségének biztosítása érdekében.

Felkérések, illetve együttműködési megállapodás alapján a rendvédelemi szervek és fegyveres testületek számára oktatások, gyakorlati képzések, lő kiképzések szervezése, versenyek lebonyolítása.

Feladatának érzi továbbá az élménylövészeteken, a sportlövészetet népszerűsítő eseményeken való részvételt, tagjai sporttevékenységének előmozdítását, fejlődésükhöz szükséges feltételek biztosítását a lőtéren.

E célok érdekében felvállalja, hogy segítséget nyújt a fiatalok számára egyrészt a szabadidős programok megtervezésében és lebonyolításában, másrészt a lakosság számára kipróbálási egyfajta élménylövészetet és sport- hobbilövészeti programok megszervezésében.

Helyi és országos versenyek, illetve egyéb rendezvények szervezésével kívánjuk az egymástól távol eső települések sportlövészei közötti kapcsolatot megteremteni és erősíteni.

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együtt működik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

Az egyesület célja az egyesület tagjainak, támogatóinak közösséggé szervezése.

E célokat nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül egyesület formájában végzi.

Az Egyesület a tevékenységét Magyarország Alaptörvényével és egyéb jogszabályaival összhangban végzi. Az Egyesület jogi személy, amely a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába történő jogerős bejegyzéssel jött létre.